taknoor
10 آبان 1401 - 12:05

امروز شاهد بحران هویتی در کف دانشگاه‌ها هستیم

اصفهان- دبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه پیام نور گفت: امروز شاهد بحران هویتی در کف دانشگاه‌ها هستیم، در عین حالی که برخی از دانشجویان مطالبات صحیحی دارند اما شکل و بیان مطالبه آن‌ها درست نیست. بیژن شمس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات اخیر دانشگاه‌ها، در تحلیل رفتار برخی دانشجویان از منظر جامعه‌شناسی اظهار داشت: امروز شاهد پدیده‌های جدیدی در حوزه اجتماعی هستیم. می‌بینیم که جوانان ما اغلب به دنبال تکاپو برای کسب علم و دانش به دانشگاه‌ها وارد شده‌اند ولی بعضی از دانشجویان تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته‌اند. خبرنگار مهروی افزود: نزدیک به دو سال دانشگاه‌ها تعطیل شد، دانشجویان از فضای دانشگاه دور شدند، ارتباط با استاد و برنامه‌های دانشگاهی کاهش یافت، از طرفی در بیرون از دانشگاه، فضای مجازی، هویت دیگری به دانشجو داد. فضای مجازی به صورت هدفمند با دانشجو در ارتباط بوده است فضای مجازی به صورت هدفمند با دانشجو در ارتباط بوده استفضای مجازی به صورت هدفمند با دانشجو در ارتباط بوده استدبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه پیام نور کشور گفت: فضای مجازی به صورت هدفمند با دانشجو در ارتباط بوده است، مانند بازی‌های آنلاین. این شرایط، هویت جدید یا دوگانه‌ای را برای برخی به وجود آورد که این هویت دو گانه آن‌ها را دچار عدم تشکیل هویت اصلی کرد. گانهوی ادامه داد: به همین علت، بعضی از دانشجویان یا دچار عدم تشخیص مسیر درست در زندگی شدند یا تحت تأثیر شدید فضای رسانه‌ای قرار گرفتند. بعضاً جنگ روایتی که مطرح است روی ذهن آن‌ها اثر گذاشته و نوعی بی اعتمادی به درون ایجاد کرده است. شمس با بیان اینکه این بی اعتمادی فقط به اخبار داخلی نیست حتی در کانون فرد و اندیشه‌های او و ارتباطاتش با حوزه‌های مختلف می‌تواند تأثیرگذار باشد، خاطرنشان کرد: همین باعث می‌شود فرد دچار هیجانات سطحی شود و به دنبال گفتمان نرود. وی افزود: در چند روز اخیر شاهد این بودیم که برخی از دانشجویان بدون اینکه نسبت به هدف و مسیر زندگی خود، تفکر عمیق و ریشه‌دار داشته باشند به شدت تحت تأثیر فضای دوگانه رسانه‌ای قرار گرفتند و این فضا در حال مدیریت کردن آن‌هاست. معاون بسیج اساتید دانشگاه اصفهان تصریح کرد: دانشجویان تحت تأثیر تحلیل‌ها و فضایی هستند که اگر بخواهند آن را به صورت گفتمانی بررسی کنند خود اذعان خواهند کرد آنچه در فضای مجازی به آن‌ها گفته شده به صلاحشان نیست و از درس و پیشرفت علمی آن‌ها را باز می‌دارد. دشمن به دنبال ایجاد چالش در دانشگاه‌ها است دشمن به دنبال ایجاد چالش در دانشگاه‌ها استدشمن به دنبال ایجاد چالش در دانشگاه‌ها استوی با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال این است که دانشگاه‌های ما را دچار چالش کند، تصریح کرد: اندیشکده‌های غربی به رشد علم در اسلام اذعان دارند، رشد علم تکنولوژی ایجاد می‌کند و به دنبال آن تولید شکل گرفته و اشتغال ایجاد می‌شود که نتیجه این مسیر، رفاه زندگی مردم است. شمس بیان کرد: غرب، خود این تجربه را داشته است و الان می‌بینند اگر دانشگاه‌ها را دچار چالش کنند جلوی رشد تکنولوژی، تولید، اشتغال و رفاه ما را می‌گیرند. این استاد جنگ نرم تصریح کرد: برخی از دانشجویان از این فرآیند آگاهی ندارند و یا باور نمی‌کنند که این جنگ روایتی و ترکیبی است که در حال ایجاد چالش برای آن‌هاست و ممکن است بعد از مدت‌ها متوجه این چالش شوند. وی افزود: امروز در حال مشاهده بحران هویتی در کف دانشگاه‌ها هستیم، در عین حالی که برخی از دانشجویان مطالبات صحیحی دارند اما شکل و بیان مطالبه آن‌ها صحیح نیست. لازم است این مطالبات در فضای گفتمانی و به دور از هیجانات مطرح شود و میان دانشجویان گفت‌وشنود شکل بگیرند. بسیاری از این دانشجویان از سر دلسوزی نکاتی را بیان می‌کنند اما برخی از این فضا سو استفاده می‌کنند. هرکشوری با توانایی‌های علمی خود می‌تواند در مسیر اهداف اجتماعی حرکت کند هرکشوریهرکشوریهرکشوریبا توانایی‌های علمی خود می‌تواند در مسیر اهداف اجتماعی حرکت کندبا توانایی‌های علمی خود می‌تواند در مسیر اهداف اجتماعی حرکت کندشمس گفت: هرکشوری با توانایی‌های علمی خود می‌تواند در مسیر اهداف اجتماعی حرکت کند. طبیعی است وقتی قله‌های علمی را فتح می‌کنیم و در عرصه‌های علمی رتبه‌های یک تا پنج دنیا را به دست می‌آوریم خیلی از کشورها تاب دیدن این رشد را نداشته باشند. هرکشوریوی با اشاره به لزوم برپایی کرسی‌های آزاداندیشی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، دیده‌بانی دوراندیش هستند که موضوع کرسی‌های آزاداندیشی را از سال‌ها پیش مطرح کردند اما متأسفانه در هشت سال گذشته توجه کمی به آن شد و نمود آن را امروز می‌بینیم. دبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه پیام نور کشور گفت: چون دانشجو و استاد نتوانستند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند الان به شکل دیگری این مطالبات در حال بیان است. وی ادامه داد: لازم است رؤسای دانشگاه‌ها به سمت گفتمان مثبت بروند و هر دو گروه صحبت‌های خود را با مبانی علمی و با آگاهی و براساس اندیشه صحیح که در جهت رشد کشور است بیان کنند. براساسشمس اظهار داشت: نیازمند فضایی گفتمانی در دانشگاه‌ها هستیم و بیش از هر چیزی این فضا و کرسی‌ها می‌تواند راهگشا باشد تا مطالب به صورت صحیح بیان شود. راه حل‌های مشکلات کشور خیلی اوقات در این کرسی‌ها بیان می‌شود و حتی بسیاری از مسائل با دیدگاه‌های مطرح شده در این فضا، حل می‌شود، بنابراین رؤسای دانشگاه‌ها باید نسبت به برپایی این کرسی‌ها اقدام کنند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 822456